Om samhälleliga aspekter...

Artikeln om Pertti Simula i Demokraatti-webtidning.
https://demokraatti.fi/karlekssocialisten-pertti-simula-solidaritet-i-kapitalistiska-system-ar-motsagelsefullt/

Om samarbete och människorelationer på arbetsplatsen

{{header.col1}} {{header.col2}} {{header.col3}}
{{row.name}} {{row.date}} {{row.paper}}

Om stress...

{{header.col1}} {{header.col2}} {{header.col3}}
{{row.name}} {{row.date}} {{row.paper}}

Om kärlek...

{{header.col1}} {{header.col2}} {{header.col3}}
{{row.name}} {{row.date}} {{row.paper}}