Kurser kan beställas till arbetsplatser eller andra sammanhang. De ges ofta under fyra timmars program men kan ges lika väl under allt från två timmar till två heldagar. Kontakta oss för datum och prisinformation.

Kursdeltagares utvärderingar