Arbetsro i klassen

Malmö, 2015-04-22
 • Eftertänksamhet, egen reflektion, lite "AHA"-upplevelse. Oerhört intressant och givande.
 • Nya perspektiv har väckts, synen på min relation med eleverna och att ta deras känslor på allvar. Att bli accepterad i sin känsla tar jag med mig.
 • Fick verktyg att hantera olika situationer i mitt klassrum.
 • Östersund, 2015-03-25
 • Mycket tänkvärd föreläsning. Tack för en bra/tänkvärd förmiddag.
 • Djupt och äkta synsätt, inte bara av lärare-elevförhallandet utan av tillvaron.
 • Bra att ta exempel från gruppen.
 • Södertälje, 2014-10-14
 • Att få ord på tankar och känslor och hur jag upplever skolvärlden.
 • Det satte igång många tankar och funderingar kring mig själv och hur jag är och behandlar andra.
 • Konkreta tips, som svar att ge i olika situationer.
 • Kalmar, 2008-10-14
 • Jag tycker att alla borde få möjlighet att gå på denna föreläsningen!
 • Stockholm, 2007-02-22
 • Det bästa med kursen var att vi har fått tips om hu vi kan hantera situationen i bäst sätt.
 • Klar inrikting, röd linje genom hela föreläsning.
 • Djupt, men konkret och förståelse.
 • Fantastiskt bra föreläsare.
 • Hur bemöta ilska och elakhet

  Helsingfors, 2017-04-06
 • Kursen väckte många ahaa-känslor. Speciellt gav kursen helt konkreta redskap för situtioner som regelbundet uppstår i mitt arbete som klasslärare.
 • Kursen väckte igenkännande och påminnelse. Kursen väckte insikten att man alltid har ett val att känna vad man känner.
 • Kursen födde ett frö att fundera mera på.
 • Jag fick ett nytt sätt att se på människan.
 • Jag fick ett nytt synsätts alternativ hur man kan fundera på saken. Kanske att mera inse sin egen roll och betydelsen av den.
 • Känner igen mycket från det dagliga arbetslivet och livet. Känslobehandling! Känna efter känslor lite oftare.
 • Kursen väckte glädje och nyfikenhet. Nästan tårar vid slutorden. Tack! Jag fick ord på vad som hänt mig själv, jag har släppt taget på de inre kraven - och livet är lättare på alla sätt.
  Eskilstuna, 2015-10-22
 • Känner mig tacksam att jag är här idag. Ger mig extra energi att läsa mer om ämnet. Vikten av att använda ordet, känsla!
 • Att jag har rätt att känna det jag känner! Många filosofiska tankar. Väckte många känslor. Mycket intressant och bra föreläsning. Gärna heldag så allt hinns med - även reflektion över en lunch.
 • Hoppfullthet, värme, lugn, kreativitet. Varit irriterad på en kollega som är väldigt negativ, tar stor plats samt väldigt ostrukturerad. Sidor hos mig själv som inte är tillåtna. Irritationen släppte idag!
 • Intressant och viktigt. Frågorna togs upp från djupet!
 • Lund, 2015-10-15
 • Det var jättejobbiga känslor som väcktes om utsatthet, stresskänslor, mobbningkänslor.
  Ja, fyfan vad mycket kärlek och frustration jag har. Kärlek mot andra, frustration inom mig själv. Mycket bra kurs.
 • Hopp, intresse, harmoni, förståelse. Mer medveten om att lyssna och analysera (samt hantera)
  mina egna känslor framöver. Bra kompetent kursledare med flera konkreta exempel man kan förlika sig med och reflektera över.
 • Mycket nytt och medvetenhet. Ja, jag kände mig ertappad och fick ord på sådant jag bara känt utan
  att ha ord för.
 • Uppvaknande, glädje, bekräftelse. Att jag är på rätt väg till hantering av ilskna angrepp. Avdramatisera utbrottet.
 • Förståelse för människor/situationer. Att i det privata livet inte bara agera på känslor utan ta ett steg tillbaka. Bra föreläsning, mycket intressant. Kul att vi blev inbjudna till att delta i samtalen.
 • Göteborg, 2015-04-21
 • Kursen väckte mycket insikter och känslor om mig själv. Skulle gärna vilja ha uppföljningskurser
 • Helt nytt, "omvänt" sätt att tänka. Omvälvande, tankeväckande.
 • Många insikter. Tänker att jag kan använda kursen i mitt arbetsliv.
 • Luleå, 2015-03-23
 • Tankar om acceptans av känslor hos mig själv och andra. Många aha-upplevelser, lärorikt.
 • Mycket intressant och bra föreläsning. Mycket bra att ta exempel på vanliga livet.
 • Ser gärna fler kurser i samma tema. Gärna så att alla chefer som har med människor att göra går denna utbildning!
 • Malmö, 2008-10-14
 • Alla arbetsplatser, anställda och chefer, borde få denna föreläsning.
 • Får en att tänka efter. Få förståelse för andra. Se på sig själv på ett annat sett.
 • Fler skulle gå på den här kursen. Så alla kan få samma chans att få tänka till.
 • Konkreta exempel så att man förstod vad kursledaren menade. Bra att kursmaterialet delades ut innan kursen så att man kunde läsa och förbereda sig samt slippa att skriva så mycket utan bara lyssna och ha möjlighet att reflektera.
 • Göteborg, 2008-10-13
 • Engagerande ämne och mycket underhållande föreläsare.
 • Borde erbjudas till alla arbetsplatser för medvetandegöra medarbetare om allas ansvar till den goda arbetsmiljön.
 • Jag blev medveten om min ovh människors blockeringar.
 • Inget att tillägga, inget att undvara. Helt enkelt perfekt!
 • Norrköping, 2007-02-15
 • Kunskaper i självkännedom.
 • Verktyg att hantera andra människor, värdefull kunskap.
 • Alla som arbetar med människor borde ha den här värdefulla kunskapen för att fungera bättre på arbetsplatser.
 • Arbetsglädje och stress

  Ekenäs, 2015-04-14
 • Jättebra, alla lärare borde ha mera kunskap om allt detta. Mer sådant till utbildningar.
 • Tillfredställelse i att ha ett "redskap" att arbeta med i flera - många - olika situationer i vardagen.
 • Uppsala, 2014-10-13
 • Bra och proffsig föreläsare. Väckte många svar på problem som finns på vår arbetsplats.
 • Att få öva en fungerande metod för att få sprida glädje på arbetsplats.