Människan är en helhet av det ”psyko-soma-socio”:

 • den psykiska dimensionen; det intellektuella, känslomässiga och andliga
 • den somatiska aspekten; den fysiska och fysiologiska aktiviteten
 • den sociala strukturen; nära relationer, arbetsorganisationen och samhällsstrukturen

Några aspekter om människosynen:

 • Allt vad man ser hos den andra finns inom en själv på något sätt i någon mån.
 • Det man gör med andra gör man med sig själv i sitt inre.
 • Människan är sin medvetenhet.
 • Ingen gör något elakt utan att samtidigt förneka medvetenheten om sina intentioner.
 • Kärlek är livets grundkänsla. Det onda kan bara botas med något gott.
 • Ekonomisk och social makt baserad på direkt demokrati skapar gemenskap.

Metoden används för att behandla:

 • laddade emotioner som ångest, rädsla, ilska, bitterhet
 • stress, spänningar, ökat blodtryck, huvudverk, ont i ryggen, magkatarr etc.
 • traumatiska minnen, förnekande, depression
 • brist på arbets- eller studiemotivation, koncentrationssvårigheter
 • beroende och missbruk
 • svårigheten med nära relationer, personlig utveckling
 • samarbete och relationer på arbetsplatsen
 • fobier och tvångsmässiga beteende som flygrädsla och stamning
 • organisationsutveckling för ökat initiativ och ansvar
 • förstärkt medveten ledarskap

Lathund om conscientiametoden

Läs mer om Människosynen