UTMANINGAR

* Mera arbete, mindre resurser – krav och press
* Arga klienter, patienter, elever, chefer, arbetskamrater...
* Missnöjd och bråkig arbetsmiljö
* Från frustration och sorg till arbetsglädje

BEKRÄFTANDE SAMTAL – EN KÄLLA TILL MOTIVATION

* Människan är en psykisk, fysisk och social helhet
* Mänskliga rikedomar och hämningar – hälsa och ohälsa
* Hur bemöta negativa emotioner
* Bekräftande samtal

GEMENSAMT ANSVAR SKAPAR SAMARBETE

* Jämlikhet föder initiativ och samhörighet
* Hur bemöta störande beteende och mobbning

FRÅN MAKTLÖSHET TILL ARBETSGLÄDJE

* Hur bemöta krav och press
* Stressymtom är nyttiga varningssignaler – kontroll eller kontakt?
* Hur behandla stress – självkännedom

Du kan ta fram kursmaterialet genom att klicka Kompendium (PDF-fil 7,0 MB)

Grundtankar:

Det du ser hos andra finns hos dig själv på något sätt.
Det du gör med andra, gör du med dig själv i ditt inre.
Jag är medveten, alltså finns jag. Människan är sin medvetenhet.
Ansvar förutsätter frihet. Gemensamt ansvar förutsätter jämlikhet
Det onda kan botas bara med det goda. Kärlek är livets grundkänsla.
Pertti Simula
Pertti Simula, filosofie magister, psykoanalytiker, arbetshandledare; yrkeserfarenhet i Sverige, Finland, USA och Brasilien; författare