Hösten 2015 startar vi en fortsättnings- och fördjupningutbildning i Conscientiametoden. Metoden bygger på en holistisk människosyn baserat på en rad olika grundtankar och är på två år. Utbildningen är för dig som söker en kraftfull terapeutisk metod i klientarbete, patientarbete och medarbetarsamtal eller för egen personlig utveckling utifrån ett psykoanalytiskt synsätt och kognitiva metoder.

Till dig som:

  • Har fullgjort grundutbildning i Conscientiametoden.
  • Arbetar med människor t.ex. chefer, lärare, terapeuter, HR-personer eller vårdpersonal.
  • Söker ökad medvetenhet om dig själv, dina medmänniskor och samhället.
  • Söker utbildning till samtalsterapeut, gruppterapeut eller coach.

Utbildningsdatum
För höstterminen 2015 gäller nedanstående datum och tider:

  • 5-6 september. Lördag kl. 9.30 - 16.30 och söndag kl. 9.30 - 14.30.
  • 24-25 oktober. Lördag kl. 9.30 - 16.30 och söndag kl. 9.30 - 14.30.

Utbildningens upplägg
- Undervisning under två helger per termin och däremellan självstudier.
- Två gruppterapisessioner under höstterminen och åtta gruppterapisessioner under vårterminen.
- Åtta individuella terapisessioner per termin.


Studieform
Deltid och på distans.

Avgift
Ettårig grundutbildning för privatperson kostar 18 000 kr inkl. moms per år. Deltagaren förbinder sig att betala 9 000 kr terminsvis före kursstart. Terapisessioner: individuell samtalsterapi kostar 500 kr per tillfälle (40 min) och gruppterapi kostar 100 kr per tillfälle.

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag är den 28 augusti 2015.

Studieresa
Om intresse finns organiseras en studieresa till Brasilien för att besöka skolor och kooperativa organisationer där metoden används (ingår ej i kursavgiften).

Intyg och diplom
Deltagarna får efter genomförd fortsättningsutbildning ett utbildningsintyg. Efter fullgjort examensarbete och terapi med minst två egna klienter under handledning erhåller eleven också intyg från Conscientiaföreningens utbildningsråd som diplomerad Conscientiaterapeut.

Lärare
Psykoanalytiker Pertti Simula m.fl.

Övrigt
Plats: Stockholm, Enskede, Handelsvägen 24, T-bana Sandsborg
Detaljerad information om vidareutbildningen (PDF-fil)

Kontaktuppgifter
Conscientia, Handelsvägen 24, 122 32 Stockholm
E-mail: info@conscientia.se
Tel: 08-39 51 87