Conscientiametoden är en ny terapimetod som bygger på erfarenheter från Sokrates, psykoanalysen och KBT. Resultatet har blivit en metod där människan ses som en aktör i livet med frihet, ansvar och medvetenhet.

Introduktionskurs i Conscientiametoden ger en grundlig introduktion av de psykosomatiska - somatiska – sociologiska aspekterna inom metoden. Människan ses som en psykisk (innefattar det metafysiska, känslomässiga och intellektuella), fysisk (det materiella) och social (relationer) helhet som lever i samklang med sig själv och sina medmänniskor i världen.

Conscientiametoden bygger på en holistisk människosyn med grundtankar som:

 • Ansvar betyder frihet
 • Människan är sin medvetenhet
 • Allt vad jag ser hos andra finns också i mig själv på något sätt
 • Det jag gör mot andra, gör jag också mot mig själv
 • Det onda kan endast botas med det goda
 • Kärlek är livets grundkänsla
 • Ekonomisk och social makt baserad på direkt demokrati skapar gemenskap

Kursen vänder sig till dig som söker ett kraftfullt verktyg för yrkesmässig och/eller personlig utveckling. T.ex.

 • Arbetar med människor t.ex. chefer, lärare, terapeuter, HR-personer eller vårdpersonal.
 • Söker ökad medvetenhet om dig själv, dina medmänniskor och samhället.
 • Söker utbildning till samtalsterapeut, gruppterapeut eller coach.

Metoden har idag olika användningsområden och applikationer inom:

 • Samarbete och relationer på arbetsplatsen
 • Motivation och arbetsro i skolan
 • Stresshantering
 • Bearbetning av traumatiska minnen
 • Beroende och missbruk
 • Hantering av emotioner som oro, ångest, rädsla, ilska, depression
 • Fobier och tvångsmässiga beteenden som bl.a. flygrädsla och stamning
 • Hantering av psykosomatiska symtom
 • Organisationsutveckling för ökat initiativ och ansvar
 • Förstärkt medvetet ledarskap

Datum:
Torsdag den 17 september 2015 kl. 18.00 - 21.00.
Torsdag den 22 oktober 2015 kl. 18.00 - 21.00.

Avgift
Pris för kursdagen är 350 kr.

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag är måndag den 7 september 2015.

Lärare
Psykoanalytiker Pertti Simula och samtalsterapeut Tom Johansson m.fl.

Anmälan och betalning
Anmälan görs till e-mail nedan. Betalning görs till Conscientiaföreningen Plusgiro 124 45 89-6.

Övrigt
Plats: Stockholm, Enskede, Handelsvägen 24, T-bana Sandsborg
Detaljerad information om Introduktionskurs (PDF-fil)

Kontaktuppgifter
Conscientia, Handelsvägen 24, 122 32 Stockholm
E-mail: info@conscientia.se
Tel: 08-39 51 87