Höstterminen 2015 startar vi en ny omgång av 1-årig grundutbildning i Conscientiametoden. Metoden bygger på en holistisk människosyn baserat på en rad olika grundtankar. Utbildningen är för dig som söker en kraftfull terapeutisk metod i klientarbete, patientarbete och medarbetarsamtal eller för egen personlig utveckling utifrån ett psykoanalytiskt synsätt och kognitiva metoder.

Till dig som:

  • Arbetar med människor t.ex. chefer, lärare, terapeuter, HR-personer eller vårdpersonal.
  • Söker ökad medvetenhet om dig själv, dina medmänniskor och samhället.
  • Söker utbildning till samtalsterapeut, gruppterapeut eller coach.

Utbildningsdatum
För höstterminen 2015 gäller nedanstående datum och tider:

  • 5-6 september. Lördag kl. 9.30 - 16.30 och söndag kl. 9.30 - 14.30.
  • 24-25 oktober. Lördag kl. 9.30 - 16.30 och söndag kl. 9.30 - 14.30.

Utbildningens upplägg
- Lärarledd undervisning under sex heldagar och däremellan självstudier
- Åtta gruppterapisessioner per termin (valfritt)
- Sexton individuella terapisessioner (valfritt)

Studieform
Deltid och på distans.

Avgift
Ettårig grundutbildning för privatperson kostar 18 000 kr inkl. moms per år. Deltagaren förbinder sig att betala 9 000 kr terminsvis före kursstart. Terapisessioner: individuell samtalsterapi kostar 500 kr per tillfälle (40 min) och gruppterapi kostar 100 kr per tillfälle.

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag är den 28 augusti 2015.

Studieresa
Om intresse finns organiseras en studieresa till Brasilien för att besöka skolor och kooperativa organisationer där metoden används (ingår ej i kursavgiften).

Intyg
Deltagarna får efter genomförd grundutbildning ett detaljerat utbildningsintyg, med möjlighet till vidareutbildning till diplomerad samtalsterapeut enligt Conscientiametoden (Conscientiaterapeut).

Lärare
Psykoanalytiker Pertti Simula m.fl.

Ansökningsformulär
Sänd till nedanstående adress tillsammans med övriga handlingar. Ansökningsformulär (PDF-fil).

Övrigt
Plats: Stockholm, Enskede, Handelsvägen 24, T-bana Sandsborg
Detaljerad information om grundutbildningen (PDF-fil)
Allmäna frågor & svar om utbildningen (PDF-fil)

Kontaktuppgifter
Conscientia, Handelsvägen 24, 122 32 Stockholm
E-mail: info@conscientia.se
Tel: 08-39 51 87